Grunnvann i Askvoll kommune.

Askvoll kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Det er gjort en vurdering av grunnvannsmulighetene på Værlandet, Flokenes, Rindstad, Høyvik og i Stongfjorden. Områdene er prioritert av Aaskvoll kommune, og vurderingene er gjort på grunnlag av eksisterende materiale (kart, flyfoto, rapporter). I forhold til de vannbehov som Askvoll komkmune har oppgitt, blir mulighetene for bruk av grunnvann til vannforsyning karakterisert slik: Værlandet: dårlig Ringstad: god (grunnvann i fjell) Høyvik og Flokenes: mulig (grunnvann i fjell) Stongfjorden: mulig (grunnvann i løsmasser og fjell).

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
91.091
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport