Grunnvann. Fra hovedplan til prøvepumping. GiN-veileder nr. 1

SKRIFTER
|
97
|
Forfattere
Ellingsen, Knut (red.)
|
Utgivelsesår
1990
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1990
Summary
Veileder nr. 1 gir bakgrunn for vurdering av grunnvann i hoved- og kommuneplansammenheng. Det gis en orientering om grunnvann generelt, og hvordan data om aktuelle grunnvannskilder for vannforsyning kan hentes. Målgruppen for veilederen er kommunenes tekniske etater og helseetater, fylkeskommuner og konsulenter.
Tilgjengelig
NGU-biblioteket