Grunnvann Evjemoen.

Rapporten omhandler forslag til masseutskiftning ved anleggelse av en ny rørbrønn i løsmateriale på Evjemoen. Forslag ble gjennomført i juli 1976 i samsvar med oppsettet i skriv 26/3 - 76. Dataene er registrert, anlegget fungerer utmerket.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00180
Page number:
1
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder