Grunnvann Drivenesøya. Videre utbygging av grunnvannsanlegget.

Omfatter undersøkelser i forbindelse med utbygging av grunnvannsanlegget på Drivenesøya. Ved stor belastning har det vist seg et økende innhold av klorid fra dypereliggende soner i avsetningen.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-81024
Page number:
9
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder