Grunnundersøkelser ved Borregaard Ind. Ltd.'s kloralkalifabrikk og Opsund deponi. Fjelltopografi ved kloralkalifabrikken

For å vurdere faren for eventuell Hg-forurensning vra Borregaard Ind. Ltd's kloralkalifabrikk til Glomma er det utarbeidet et detaljert kart over fjelltopografien. Til dette er det benyttet tilgjengelige data fra peleplner, tidligere sonderboringer og seismiske målinger samt sonderboringer utført av NGU våren -88 og observerte fjellblotninger. Sørøst for klorfabrikken fremstår et høydedrag som trolig vil fungere som en sperre for eventuell spredning av forurensning. Rett øst og sør for fabrikken er løsmassenes sammensetning avgjørende for eventuell spredning.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
88.109
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Østfold