Grunnundersøkelse for brønn, Lognavatn.

Undersøkelser i forbindelse med grunnvannsforsyning fra løsavsetninger. Vannforsyningen skal dekke et boligfelt ved Lognavatn i Åreral kommune. Mulighetene virker gode.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
85.161
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder