Grunnlag for forvaltningsplan for sand, grus og pukk i kommunene Harstad,, Kvæfjord og Bjarkøy i Troms fylke

Frie emneord: Vegformål, Betongformål Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Troms fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse er det foretatt en oppdatering og ajourføring av Grus- og Pukk- databasen samt en vurdering av sand-, grus- og pukkforekomstene for kommunene Harstad, Kvæfjord og Bjarkøy. Forekomstene er blitt vurdert med hensyn til kvalitet og egenskaper for bruk som tilslag til veg- og betongformål. Det er også utarbeidet ressursregnskap som viser uttak og forbruk av byggeråstoffene sand, grus og pukk for 1997. formålet med prosjektet har vært å foreta en klassifiserig av disse forekomstene etter hvor viktige de er i en lokal ogregional forsyningssammenheng og for å gi planleggerne et bedre grunnlag i forvaltningen av disse ressursene. Undersøkelsene viser at alle tre kommunene er fattige på sand og grus, og at forekomstene kun er viktige til lokale formål. I Kvæfjord er Vebbestadsæter den viktigste, men på sikt er også Melå en viktig forekomst. Kvæfjord har ikke uttak av pukk i dag. Harstad har små uttak fra Geønnbakken, som er den viktigste sand- og grusforekomsten i kommunen. Pukkforekomsten Blomjoten vurderes som den viktigste av pukkforekomstene i Harstad, men også Sørvikneset og Dale på Grytøya er viktige. Bjarkøy har for tiden ingen uttak av sand og grus, og har svært små slike ressurser. Ved Bjarkøy Pukkverk tas det derimot ut store volum pukk. Denne forekomsten er viktig også i en regional sammenheng. Praktisk uttakbart volum og tall fra ressursregnskapet viser imidlertid at alle tre komunene vil være selvforsynt med byggeråstoffer til de fleste formål i mange år. Kvaliteten på pukken fra Bjarkøy Pukkverk, Blomjoten og Dale fyller kravene til dekker på de fleste vegene i Troms. Der hvor kvalitetsmasser til betong og høy trafikkbelastning er påkrevd, må slike materialer importeres.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2000.048
Page number:
136
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms