Gravimetrisk modellering langs 4 profiler i Grongfeltet

Det er i dette arbeidet utført gravimetrisk modellering langs 4 profiler i Grongfeltet. Profil 1 starter i sør på grunnfjell, krysser Tunnsjøen og Limingen langs det geologiske strøket og ender på grunnfjell nord for Limingen. Profilene 2,3 og 4 krysser profil 1. De starter i vest på Helge- landsdekkets glimmerskifre, krysser over Grongfeltet og ender på fyllitter ved svenskegrensa. Dypet til basement er beregnet langs de 4 profilene. Største dyp er sør for Tunnsjøen, ca. 5 km. Det avtar mot nord og øst. Grønnsteinene i den vestlige delen av Grongfeltet har en mektighet mot dypet på ca. 4 km. Beregningene for kropper og bånd av amfibolitt, metagabbro, grønnstein, konglomerat, granodio- ritt og kvartskeratofyr viser varierende dyp. Fra NGUs database for petrofysikk er det hentet ut densiteter for de fleste bergartene i Grongfeltet. Frekvensdiagram og gjennomsnittsdensiteter blir gitt i rapporten.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
96.132
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport