Gravimetrikart for Trøndelag (M 1:500 000) og området fra 62 gr. N til 67 gr. N (M 1:1 mill.); med vurdering av metoder for regionalresidual. separasjon og kvantitativ tolking av residualkart.

Rapporten presenterer følgende gravimetriske fargekart; Et kart over observerte Bougueranomalier, og et residual anomalikart for områdene 62 grader N til 67 grader N i målestokk 1:1 mill. Et residual kart i målestokk 1:500 000 over Trøndelag. Kartene kan bestilles ved NGU. Metoder for residual-regional separasjon diskuteres. En grafisk metode, som forfatteren har kalt "Profilmetoden", er utviklet og brukt til å framstille residualkart. Metoden er bedre enn automatiske ("computer") metoder som er beheftet med en del svakheter. Metoden er rask å bruke og fleksibel. Den reflekterer lokal geologi systematisk. Det framstilte residualfeltet er velegnet til kvantitative modellberegninger, fordi det er konsistent med kjent geologi og målte tetthetsverdier på bergartsprøver. Tidligere publiserte residualkart egner seg ikke til detaljerte studier. Dette er påvist å føre til feilaktige konklusjoner. Med bakgrunn i kartet og petrofysiske data er nye aspekter ved det gravimetriske regionalfeltet foreslått.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
88.003
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport