Granåsen dolomittfelt, Vefsn kommune, Nordland.

I overensstemmelse med avtale mellom A/S Norcem og NGU, ble det sommeren 1974 utført en nærmere undersøkelse av Granåsen dolomittfelt. Oppgaven be- stod i en geologisk detaljkartlegging av feltet. Videre ble NGU's boravdel- ing engasjert til å bore fire sonderhull i feltet. Ved plassering av hullene har man tilstrebet en plassering som kunne gjenspeile "kvantitet" og "kvali- tet" i de sentrale partier av feltet. Hvorvidt de oppnådde resultater er representative for hele feltet eller ikke, kan bare avgjøres ved fortsatt diamantboring. Et moment som kan få avgjørende betydning under den økonom- iske vurderingen av feltet, er beliggenheten. På det geologiske kartet vil man finne at feltet har en utløper i retning Holandsvika. Til tross for detaljkartlegging i området Granåsen-Holandsvika var det ikke mulig å finne indikasjoner på at utløperen strekker seg ned til Holandsvika. Totalt ble det boret 269.10 m. Gjennomsnittsanalysen for de 4 hullene er: 89.5% CaMg(CO3)2 (dolomitt) og 10.4% CaCO3 (kalkspat).

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1242 C
Page number:
32
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland