Gråsteinen 6: Grunnvann - ikke bare vann

Vann er mer enn vann, det er også oppløste mineraler, organiske partikler og bakterier. Grunnvann i fjell er en skjermet vannkilde, det inneholder lite organisk materiale og bakterier, men kan likevel inneholde stoffer som ikke er bra for deg. Det kan for eksempel inneholde fluor og radon, det kan være surt eller hardt. Så hvordan vurderer man kvaliteten på grunnvann?

Bestill publikasjonen her

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Dokumenttype:
NGU Bok