Gråsteinen 3: Geologi på Varangerhalvøya.

En oversikt med ekskursjonsforslag. Varangerhalvøyas geologi er mangfoldig og spennende, og kyststripen har lenge vært et yndet sted for å studere bergarter og geologiske prosesser som har formet det landskapet vi ser i dag. Langs veiskjæringer og kystklipper har du lett tilgjengelighet til naturen, og kan oppleve en innholdsrik reise mange millioner år bakover i tid. Her finns gamle bergarter fra jordens urtid og unge løsmasser fra siste istid.

Bestill publikasjonen her

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Dokumenttype:
NGU Bok