Gråsteinen 2: Istidsspor i Røros kommune

Rørosområdet er et klassisk geologisk område, ikke minst gjelder dette sporene etter innlandsisen og isavsmeltingen.

Stømlinjeformer i berggrunnen og i løsmasser, blokkvifter og isskuringsstriper forteller om en tykk innlandsis som dekket området for flere tusen år siden. Under isavsmeltingen førte breelver langs og under breen fram enorme grusmengder som vi i dag finner igjen i terrasser og grusrygger, for eksempel fra nordenden av Femunden til Rugldalen. Grusen i Langegga kan være transportert mange mil. Enda mer spennende er det at de fleste dalstrekninger har ligget under vann i Norges største bredemte sjø.

I dette heftet finnes detaljbeskrivelser av spesielle geologiske lokaliteter. Sammen med teksten følger et kart over løsmassene i Røros kommune i målestokk 1:100 000.

Bestill publikasjonen her

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Dokumenttype:
NGU Bok
Kommune:
Røros