Gråsteinen 14: Steinen fra Annfinnslett - Kystkultur og steinindustri i Lødingen Vestbygd

Norsk kystkultur handler om mer enn skuter, sild og småbruk i fjæra. Stein har også spilt en rolle. Både som byggemateriale i grunnmurer, moloer og kaier, men også som næringsvei. Den vesle gården Annfinnslett i Lødingen Vestbygd er en av mange plasser langs kysten med en stolt steinindustrihistorie. Den flotte, mørke steinen som finnes i mange gravmonumenter, murer og bygninger langs kysten i inn- og utland skapte levebrød for mange over en periode på 80 år. Vi ser nærmere på historien om Annfinnslett med litt fra bygda som bakteppe, og om hvordan og hvorfor steinen ble en viktig del av kystkulturen. Derfor er historien om Annfinnslett på mange måter beretningen om steinens rolle i kystkulturen. God reise i monzonittens rike!

Bestill publikasjonen her

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Dokumenttype:
NGU Bok