Gråsteinen 12: Geologi for samfunnet i 150 år - arven etter Kjerulf

Geologiske ressurser har alltid stått sentralt i samfunnet, fra steinalder, via bronse- og jernalder, til dagens oljealder. Å fremskaffe geologisk kunnskap for det norske samfunnets stadig skiftende behov har da også vært hovedoppgaven til Norges geologiske undersøkelse (NGU) siden opprettelsen i 1858.

I denne utgaven av "Gråsteinen" med tittelen Geologi for samfunnet i 150 år, arven etter Kjerulf, forteller noen av NGUs forskere og samarbeidspartnere hvordan geologiske prosesser har formet Norge og dannet grunnlaget for samfunnet av i dag.  Noen av disse prosessene fant sted for millioner eller milliarder av år siden, noen finner sted den dag i dag, og atter andre vil finne sted i framtida.

Bestill publikasjonen her

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Dokumenttype:
NGU Bok