Gråsteinen 10: Spor etter istiden i Oslo og Akerhus

Har landskapet i Oslo og Akershus en historie? Hvorfor preges Østlandet av småkuperte åser og jordbruksland, mens bratte daler og dype fjorder kjennetegner Vestlandet? Svarene finnes i den geologiske historien. Ikke minst istidene har hatt mye å si for hvordan landskapet rundt deg har blitt til.
Boka "Spor etter istiden i Oslo og Akershus" tar deg med over 10.000 år tilbake i tid, like før de første menneskene befolker området. Vi ser nærmere på hvordan den siste istiden var med på å forme det som skulle bli Norges tettest befolkede landskap. I denne iskalde perioden lå Oslo dypt nede på fjordbunnen, isbreer skapte Norges største grunnvannsmagasin på Gardermoen, Mjøsa var kanskje en del av havet og kjempeflommer i Østerdalen satte store, hvite spor etter seg.
Boka er rikt illustrert og skrevet på en måte som folk flest forstår. I tillegg følger et kvartærgeologisk fylkeskart, som viser hvordan løsmassene er dannet og hvor disse befinner seg i landskapet. Et eget kapittel viser hvilke spor og geologiske attraksjoner som finnes i hver enkelt kommune. Boka kan derfor egne seg til lokal undervisning i natur- og miljøfag.

Bestill publikasjonen her

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

ISBN:
978-82-7385-113-0
Dokumenttype:
NGU Bok