GPR- og ERT-undersøkelser ved Arildsløkka, Trondheim for å undersøke historiske sikringsanlegg langs Nidelva.

For å indirekte oppdage støttestrukturen i nærheten av tømmerkassene, har NGU utført to GPRundersøkelser i området, en i november 2019 og en mer detaljert andre i mai 2020. Målet med disse undersøkelsene var å bestemme status for disse historiske forsterkningsstrukturer enten direkte f.eks. ved å oppdage trepilarer eller tømmerkasser eller indirekte f.eks. ved å undersøke de sedimentære geologiske lagene i studieområdet. Den første undersøkelsen ble gjennomført så nær tømmerkassene som mulig, med en GPR-linje langs den nordlige Nidelva-bredden og den andre på den eneste åpne plassen som er tilgjengelig sør for Ila kirke, på et lite grøntområde i bratt terreng. Databehandling har avdekket to klare distinkte dielektriske (elektrisk isolerende) regimer vest og øst for Nidareid bro, der den totale penetrasjonen i førstnevnte er større enn den sistnevnte. Ved å tegne resultatene mot et historisk kart fra 1772, var vi i stand til å identifisere en klar sammenheng mellom høyere penetrasjon og forankringsstrukturer på elvebredden, men også områder med reduserte penetrasjonsdybder som kunne indikere svekkelse i forsterkningsstrukturene. Vi var også i stand til å følge grus/sand som muligens rammer inn den gamle Skansen-festningen som tidligere lå i området, og en høy tetthet av nedgravde gjenstander som, hvis de var korrelert lineært, kunne indikere nedgravd tømmer, men også moderne rør. Samlet sett klarte vi å oppdage mulige horisontale pilarer i det historiske forankringssystemet i studieområdet og utlede mulige geologiske endringer som kunne knyttes til menneskeskapte strukturer ved å bruke GPR-penetrasjonsdybde som et evalueringskriterium. Rapporten er i 2022 oppdatert med fire ERT undersøkelser. Alle linjene er 40 meter lange og går parallelt med Nidelvas nordre banke. I de tre profilene lengst borte fra elva er det kun mulig å skille mellom forskjellige sedimenter, det er ingen spor etter trekasser. Men langs Profil 4, som går helt ved elvebredden, er det flere lommer med lavere resistivitet som kan være spor etter nedgravde trekasser eller pålerekke av tre

For å indirekte oppdage støttestrukturen i nærheten av tømmerkassene, har NGU utført to GPRundersøkelser i området, en i november 2019 og en mer detaljert andre i mai 2020. Målet med disse undersøkelsene var å bestemme status for disse historiske forsterkningsstrukturer enten direkte f.eks. ved å oppdage trepilarer eller tømmerkasser eller indirekte f.eks. ved å undersøke de sedimentære geologiske lagene i studieområdet. Den første undersøkelsen ble gjennomført så nær tømmerkassene som mulig, med en GPR-linje langs den nordlige Nidelva-bredden og den andre på den eneste åpne plassen som er tilgjengelig sør for Ila kirke, på et lite grøntområde i bratt terreng. Databehandling har avdekket to klare distinkte dielektriske (elektrisk isolerende) regimer vest og øst for Nidareid bro, der den totale penetrasjonen i førstnevnte er større enn den sistnevnte. Ved å tegne resultatene mot et historisk kart fra 1772, var vi i stand til å identifisere en klar sammenheng mellom høyere penetrasjon og forankringsstrukturer på elvebredden, men også områder med reduserte penetrasjonsdybder som kunne indikere svekkelse i forsterkningsstrukturene. Vi var også i stand til å følge grus/sand som muligens rammer inn den gamle Skansen-festningen som tidligere lå i området, og en høy tetthet av nedgravde gjenstander som, hvis de var korrelert lineært, kunne indikere nedgravd tømmer, men også moderne rør. Samlet sett klarte vi å oppdage mulige horisontale pilarer i det historiske forankringssystemet i studieområdet og utlede mulige geologiske endringer som kunne knyttes til menneskeskapte strukturer ved å bruke GPR-penetrasjonsdybde som et evalueringskriterium. Rapporten er i 2022 oppdatert med fire ERT undersøkelser. Alle linjene er 40 meter lange og går parallelt med Nidelvas nordre banke. I de tre profilene lengst borte fra elva er det kun mulig å skille mellom forskjellige sedimenter, det er ingen spor etter trekasser. Men langs Profil 4, som går helt ved elvebredden, er det flere lommer med lavere resistivitet som kan være spor etter nedgravde trekasser eller pålerekke av tre.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2022.007
Page number:
21 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjektnr:
388001
Utgiver:
Norges geologiske undersøkelse
Bestiller:
NVE
Fylke:
TRØNDELAG 
Kommune:
Trondheim