Georadarundersøkelser av mulige forkastninger og fjllskredavsetninger i Flåmsdalen, Sogn og Fjordane

Forkortet. NGU har utført georadarmålinger innenfor 3 lokaliteter i Flåmsdalen i Sogn og Fjordane. Hensikten med målingene var å studere strukturer og mektighet av skredmasser og påvisning av mulige sprekker i fjell. Arbeidet inngår i FOU-prosjekt 139034/222 "Studie av fjellskred og dalside- stabilitet i fyllittområder". De 3 lokalitetene som ble undersøkt var Gudmedal, Holo og Heimdal. Georadarmålingene viser at dybderekkevidden i fjellskredmaterialet e begrenset, trolig på grunn av at fyllittmassene har en relativt høy elektrisk lednings- evne. Dybderekkevidden for georadarbølgene ligger stort sett på 5-9 m i opp- takene (Holo og Heimdal). Dette viser også at det kan være problematisk å bruke elektriske motstandsmålinger for å kartlegge vannnivå/vannkanaler eller grunn- vannsspeil i skredmasser bestående av fyllittmateriale. Generelt viser resultatene at fjellskredmassene i området kan ha et komplisert bevegelsesmønster med flere skred og interne skjærsoner. Videre viser de at en kan ha flere separate vannnivåer i massene. Dette må en ha i tankene, og det vil få betydning for hvordan poretrykksmålinger, bevegelsesmålinger og tracer- forsøk utføres.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2001.016
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport