Georadarmålinger for løsmasseundersøkelser i kommunene Storfjord og Målselv i 2007

NGU utførte i 2007 georadarmålinger i Troms i forbindelse med løsmasseundersøkelser ved to lokaliteter ved Skibotn i Storfjord kommune og ved lokalitetene Brandmoen og Mortenelva i Målselv kommune. Målingene omfatter totalt 8 profiler med samlet lengde 4703 m.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2017.045
Page number:
14+kart
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Publisering av eldre data
Prosjektnr:
358000
Fylke:
Troms