Georadarmålinger ved hydrogeologiske undersøkelser i Berlevåg kommune Finnmark

Det er utført georadarmålinger i to områder i Berlevåg kommune. Hensikten med målingene var å undersøke muiighetene for uttak av grunnvann ved å finne egnete lokaliteter for videre undersøkelser. Det er indikasjoner på grovt materiale langs deler av to profiler som er målt ved Storelva. Her sees skrå refleksjonsmønstre som kan indikere grovkornige avsetninger. De skrå reflektorene flater imidlertid raskt ut mot dypet, og indikerer rask overgang til finkornig materiale. Boringer som seinere er urført viser ca. 4 m med grovkornig materiale over finstoff langs de to profiler. Denne mektigheten er for liten til at områdene er av interesse for grunnvannsuttak. Ved Skånsvika ble det kun målt ett georadarprofil. Dette indikerer svært beskjedne mektigheter av vannmettet, grovkornig materiale, og videre under- søkelser prioriteres lavt.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
98.033
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark