Georadarmålinger over potensielle områder for reservevannkilder i Stjørdal kommune

Denne rapporten omfatter resultater fra georadarmålinger utført i forbindelse med utarbeidelse av ny hovedplan for Stjørdal kommune. Det var av interesse å vurdere om grunnvann kunne benyttes som reservevannkilde til Stjørdal kommunale vannverk. Tre hovedområder er undersøkt; breelvavsetningene ved Elvran og Hegra samt elveavsetninger mellom Værnes og Hegra. I alle disse områdene kan det være muligheter for grunnvannsuttak, men dette må klargjøres ved undersøkelsesboringer ved de lokaliteter som er nevnt i rapporten. Det mest gunstige området ser ut til å være langs østligste del av profil 16 ved Hegra. Her indikerer georadaropptaket sand/grus-dominerte breelvavsetninger, stedvis til dyp på over 15 m. Koordinater (WGS84, UTM-sone 32): Værnes-Hegra 600000 7038000 Hegra 605500 7038800 Elvran 603600 7028600

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2003.020
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport