Georadarmålinger nord for Gardermoen lufthavn, Ullensaker og Nannestad kommuner, Akershus

Det er utført georadarmålinger i to områder nord for Gardermoen lufthavn i forbindelse med Faneprosjekt Gardermoen. Formålet med undersøkelsen var å finne egnede områder for studie av forurensningstransport i umettet sone. Avsetningene i området Moreppen-Vigsteinmoen er dominert av breelvavsatt materiale med marint materiale lengst i vest. Opptakene viser økende dyp til grunnvannsspeil mot øst og skrålagning som stort sett heller nedover mot vest. Mulig bunn av topplag sees i flere profiler på 1-5 m dyp, der dypet øker mot øst. Avsetningens bunnlag er indikert på flere opptak ved utflatning av skrå reflektorer. Refleksjonsmønsteret er kaotisk, og dette representerer vanligvis grovkornige avsetninger. Avsetningene i området Flatnertjernet er dominert av vindavsatt materiale. Opptakene viser at grunnvannsspeilet heller svakt nedover mot øst. Lengst i sees skrålagning som indikerer at vindavsetningene kan være tynne i dette området. Mulige gamle elvekanaler er indikert ved trauformete reflektorer. Et kaotisk refleksjonsmønster representerer trolig grovkornige avsetninger. Grensen mellom vindavsatt og breelvavsatt materiale er ikke påvist.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
93.011
Page number:
30
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Akershus