Georadarmålinger i Isterdalen, Rauma kommune, Møre og Romsdal, 1997

I forbindelse med kvartærgeologisk kartlegging innenfor kartblad Åndalsnes (1320 III) er det urført georadarmålinger langs 7 profiler ved 3 lokaliteter i Isterdalen i Rauma kommune.De 3 lokalitetene er Soggemoen, Hanekamhaug og Brasmarka, og deres beliggenhet er vist i kartbilag 98.099-01. Formålet med målingene var å undersøke løsmassenes avsetningsretning (profilene P1-P4). Ved Brasmarka er det fra tidligere tider rapportert om flere sirkelrunde, vannfylte hull i markoverflata, i et ellers flatt terreng. Hullene kan neppe forklares som dødisgroper (Follestad, pers.med.). Bare ett av hullene er i dag bevart. Dette har en diameter på ca. 10 m. Det ble utført georadarmålinger langs tre profiler ved dette hullet (P5-P7). Georadarmålingene i Isterdalen har avdekket skrålag som indikerer en delta- utbygging fra Romsdalen og inn i Isterdalen. Ved Brasmarka viser georadaropp- takene et kaotisk reflektormønster som kan skyldes vekslende strømningsforhold der elvene Istra og Rauma møtes.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
98.099
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport