Georadar og refleksjonsseismiske målinger ved Masjok og Fagernes i Tanadalen, Tana kommune, Finnmark

Georadar og refleksjonsseismiske målinger er utført ved Fagernes og Masjok i Tanadalen som en videreføring av målinger utført i 1994. Undersøkelsene er en del av et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Tromsø og NGU som har som formål å konstruere en geologisk modell for nordnorske fjorddeltaer. Ved de refleksjonsseismiske målingene ved Fagernes var formålet å undersøke i mer detalj et område med mulig ras/utglidning i glasimarine avsetninger som var indikert ved et tidligere målt refleksjonsseismisk profil. De videre målinger har indikert at varierende signal/støy-forhold og frekvensinnhold kan gi et lateralt varierende bilde av reflektorer i de glasimarine avsetninger og at dette muligens kan forklare en tilsynelatende mangel på strukturer i deler av opptakene. Georadarmålingene ved Masjok har gitt et svært detaljert bilde av strukturer i elveavsetninger ned til 10-15 m dyp. Trauformete strukturer og erosjonsflater kan sees på de fleste opptak og vil trolig danne grunnlag for en detaljert innsikt i kronologiske og romlige forhold ved oppbygningen av de øvre deler av avsetningen. Tilstedeværelsen av en mud-diapir er indikert på et opptak.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
95.127
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark