Geologiske undersøkelser av anorthositt-forekomstene rundt Mjøl- fjell i Hordaland.

NGU-RAPPORT
|
1560/26
|
Forfattere
Qvale, Henning
|
Utgivelsesår
1979
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1979
ISSN
0800-3416
Summary
Geologiske undersøkelser av anorthositt-forekomstene runt Mjølfjell i Hordaland.
Kommune
VOSS
Fylke
VESTLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket