Geologiske undersøkelse Reisadalen.

Resultatene av undersøkelsene foreligger i NGU Publikasjon nr. 213, 175 - 196: "The Geologi of the Caledonides of the Reisa Valley Area." Se også GM Rapport nr. 229.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
229/253
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms Finnmark