Geologiske undersøkelser ved Trollheimen Kraftanlegg.

Rapporten beskriver resultatene fra undersøkelser utført ved Trollheimen Kraftanlegg. 1. Geologiske undersøkelser langs overføringstunnelen Vindøla - Gråsjø. 2. Geologisk kartlegging av tunneltraseen Rinna - Bjønnåli. 3. Geologisk kartlegging av tunneltraseen Bjønnåli - Lille Bulu. 4. Geologisk kartlegging av omløpstunnelen ved Gråsjø.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
603 B
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport