Geologiske undersøkelser ved Skogøy bly-sink forekomst.

Skogøy bly-sink forekomst er undersøkt som en del av en større undersøkelse av bly-sink forekomstene i Nordland. Geologien på øya er kartlegt i målestokk 1:5000, og malmen er undersøkt og prøvetatt. Forekomsten er en stratabunden sinkblende- blyglansmineralisering av samme type som Djupvik-Skårnesdalforekomstene i Ballangen. Den ligger stort sett konkordant i granatglimmerskifer, ikke langt fra en ca. 20 m mektig, utholdende kvartsitt. Forekomsten er liten og har ingen økonomisk interesse. Mulighetene for å finne flere, større forekomster er små. Skyveplanet mellom Bogen og Niingengruppene, som skulle krysse sør-vest enden av øya, kan ikke sees i feltet.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1556/10C
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland