Geologiske undersøkelser ved Malmhaug kisforekomst og bly-sink skjerp.

Malmhaug kisforekomst og bly-sink skjerp ble undersøkt for å finne sammenhengen mellom bly-sink mineraliseringene og kismalmen, og for å øke kjennskapen til malmene i Rana-distriktet. Et område på ca. 3 km² rundt malmene er kartlagt i målestokk 1:5 000 og prøver av mineraliseringene er undersøkt mineralogisk og geokjemisk. Kis- malmen ligger stratiformt i overgangssonen mellom en lys gneis, trolig en sur vulkanitt, og en kalkrik serie. Bly-sink mineraliseringene er svært små og finnes på sprekker i dolomitt, like over det mineraliserte nivået, men utenfor det egentlige gruveområdet og uten sammenheng med kismalmen.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1556/10B
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland