Geologiske undersøkelser i forbindelse med utbyggingsplanene for Rosendal Kraftanlegg.

Rapporten inneholder resultatene fra geologiske undersøkelser utført i tilknytning til utbyggingsplanene for Rosendal Kraftanlegg ved Mauranger - Rosendalanleggene.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
549 A
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Hordaland