Geologiske opplysninger for generalplanarbeid i Øksnes kommune i Vesterålen.

Rapporten omfatter en kortfattet beskrivelse av kommunens geologi innenfor emnene løsmasser (sand-grus), berggrunn, mineralske råstoffer og malm, og bygger utelukkende på tidligere innsamlet materiale tilgjengelig ved NGU.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1882/12
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland