Geologiske og ingeniørgeologiske undersøkelser i Vest - Jotunheimen.

- NGU skulle ta på seg en geologisk kartlegging med sikte på utarbeidelse av et generelt geologisk og tektonisk oversiktskart i målestokk 1:100 000. - Tidligere geologiske materiale ble innsamlet, og supplert med feltarbeid.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
817 A-I
Page number:
86
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport