Geologiske og geokjemiske undersøkelser rundt Ørsdalen W-Mo forekomst.

Rapporten tar for seg de geologiske og geokjemiske forhold i området rundt Ørsdalen W-Mo forekomst og behandler resultatene av geokjemiske undersøkelser i et 50 kv. kilom. stort område rundt forekomsten. W-Mo i forekomsten er knyttet til bånd i en antiform struktur, men mineraliseringen er uregelmessig og vanskelig å følge. De kjente forekomster er rike nok til å være økonomisk interessante men reservene er for små. Mellom Schånnings gruve og stoll1 er et 400 m høyt parti som ikke er undrsøkt. Videre boring her vil bli vanskelig og kostbar p.g.a utilgjengelig terreng. Geokjemien i området gir utslag for de kjente forekomster pluss noen anomalier utenom. Oppfølgingen av anomaliene ga negativt resultat. W i bekkesedimenter viste seg å være et bra alternativ til tungmineralvasking.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1750/51A
Page number:
34
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport