Geologiske og geofysiske undersøkelser over Flåkahaugen skjerp.

De to hovedskjerpene fører svovelkis og magnetitt mens det mellomliggende har magnetkis som hovedmineral. Hengbergart er granatførende kvarts-biotitt- skifer og i ligg opptrer en kvartsrik amfibolitt. Bergarten er sterkt tek- tonisert. Malmsonens strøk er ca N-S med fall ca. 20 grader mot vest. Magnetitt er fin- kornet og båndet mens svovelkis opptrer med tildels grove krystaller. Det magnetiske anomalibildet antyder et plateformet magnetisk ledende legeme av størrelse ca. 50 x 50 m. Med en mektighet på ca. 1,7 m og egenvekt på 4,0 blir forekomstens maksimale tonnasje på 20 000 tonn råmalm med ca. 30 % magnetitt og noe mindre svovelkis.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
657
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport