Geologiske forhold langs planlagt jernbanetrasé Oslo - Ski

På oppdrag fra Jernbaneverket Utbygging har NGU utført en oppgradering av det geologiske og geofysiske grunnlagsmaterialet langs planlagt jernbanetrasé Oslo - Ski og framstilt dette i digital form.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2007.048
Page number:
79 s. + ka
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Jernbanetrasé Oslo - Ski
Prosjektnr:
319100
Fylke:
Akershus Oslo