Geologiske betingelser ved bosetting av et fjorddelta. Sedimentologisk undersøkelse i forbindelse med arkeologisk utgraving i Søndre gate 7-11, Trondheim (2016-17)

I forbindelse med den arkeologiske utgraving av Klemenskirken i Søndre gate i Trondheim (2016-2017) er det utført en sedimentologisk undersøkelse av de naturskapte avsetninger under de antropogene lagene. Sistnevnte inngår i det automatisk fredede område Middelalderbyen Trondheim (Askeladden ID 90288). Undersøkelsen har til hensikt å bidra til en forbedret forståelse av naturgrunnlaget for tidlig menneskelig aktivitet og bosetting i området. Studiet baserer seg på beskrivelse av utgravde snitt, prøveanalyser og sedimentologisk tolkning.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2020.016
Page number:
41
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Sedimentologiske studier i forbindelse med utgraving av Klemenskirken i Trondheim
Prosjektnr:
377900
Fylke:
TRØNDELAG