Geologisk undersøkelse av kleberstein, Lom kommune, Oppland fylke.

Glombakksæter; foreløpige undersøkelser viser at klebersteinen er av god kvalitet. A/S Norwegian Talc har på grunnlag av innleverte stuffer gitt følgende konklusjon: "Talken må karakteriseres som meget god og kan uten tvil nyttiggjøres dersom den forekommer i tilstrekkelige mengder og har en noen- lunde gunstig beliggenhet." Da forekomsten ligger ugunstig til, må kvantitet og homogenitet avklares ved videre undersøkelser. Hovdestulen; man har her to lokaliteter: 1) På grunn av oppsprekking og ugunstig mineralsammensetning er klebersteinen ikke anvendelig til verken bygningsstein eller som råstoff til talkproduksjon. 2) Forekomsten ligger meget ugunstig til. Norwegian Talc's kommentar er at klebersteinen er av tvilsom salgsvare. Kleppdalen; forekomsten er liten. Mineralsammensetningen er ugunstig. Berg- arten kan verken brukes til talkproduksjon eller bygningsstein. Visdalen; talkinnholdet er for lite til talkproduksjon. Innhold av sulfider og oksyder gjør at bergarten heller ikke er brukbar til bygningsstein.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
732 A
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland