Geologisk undersøkelse av kalkstein, Nord-Trøndelag fylke.

Anmodning om kalksteinsundersøkelser er gitt av Kontoret for Områdeplanlegging i Nord-Trøndelag. Periskop er tatt i bruk for undersøkelse av geologi i korte borhull. Snåsa: Det er foretatt endel undersøkelser i det store kalksteinsfeltet på sydøst- og østsiden av Snåsavannet. Kalkfeltet strekker seg fra Ålnestangen og øst til Agle. Det er vesentlig blå, finkornet kalkstein i området. De fleste befarte områder er uegnet til drift på grunn av stikk, oppsprekk- inger og ugunstig lagstilling. Bruddet ved Bostad: Driften er foreløpig innstilt. Det er "rene" partier, og det burde være en mulighet for gjenopptakelse av driften. Tretlien i Skogn: Feltet sydøst for Tretlien er befart for å få prøve av kalksteinen. Denne er pent lys grå med sorte striper. Foreløpig kan det ikke gis noen uttalelser om feltet, men det vil bli undersøkt seinere. Storvann: Kalksteinen er meget uren og neppe anvendelig.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
672 B
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport