Geologisk undersøkelse av dolomittfeltene ved Breivik, Ullsfjord, Troms fylke.

Undersøkelsens formål var å utføre de nødvendige geologiske markarbeider for å bedømme hvorvidt mer kostbare geologiske undersøkelser, som diamantboringer, skulle settes i gang. På grunn av overdekning var det ikke mulig å følge opp og prøveta bestemte soner innen dolomittlagene for å få undersøkt om den kjemiske sammensetning holder seg konstant i samme stratigrafiske nivå. Man antar konstant kjemisk sammensetning innen ett og samme lag, for seinere å basere videre undersøk- elser på dette. Vekslingen loddrett lagserien er stor, men en kan ikke svare på hvilke nivåer som er best. For å forsøke å klarlegge dette, anbefales minst 3 borhull i undre dolomittlag påsatt mellom Graselva og "Marmorbruddet" over antatt karbonatsone og eventuelt 2 borhull i øvre dolomittlag påsatt mellom Tverr- elva og Graselva. Tilsammen anbefales boret ca. 430 m med en totalkostnad på ca. kr. 65 000,- Boringen av øvre dolomitthorisont bør bare utføres dersom boringene av nedre horisont er negative.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
612
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms