Geologisk undersøkelse med diamantboring av larvikitt på Klåstad, Tjølling i Vestfold.

Diamantboringen er gitt i oppdrag for A/S Johs. Nilsen & Co. gjennom Granit AB - Kullgrens Enka, Uddevalla. Bruddet ligger i mørk larvikitt som fører feltspat med et meget vakkert farge- spill. Larvikittvarianten som brytes her ligger som en mer eller mindre vel avgrenset sone i den omgivende grå, livløse larvikitt. Boringene hadde tre problemer å løse: 1) Forsøke å finne grensen til grå, livløs larvikitt, 2) Forsøke å finne ut av bergartens naturlige benkning mot dypet. 3) Prøve å finne ut om pegmatittsoner og katt-felter er gjennomgående eller opptrer lokalt. Tre borhull ble påsatt. Resultat: Det synes som man har et fall på larvikitt med godt fargespill mot øst. Taket av usikker stein blir mektigere. Overgangene er ikke skarpe. Flere sprekkesoner og katt-soner er gjennomgående, og det er sannsynlig at alle bunnslag vil kunne fastslås ved såvidt korte hull i denne typen berg- arter.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
658
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Vestfold