Geologisk undersøkelse av skifer, Flesberg, Buskerud fylke.

Befaringen ble foretatt i oppdrag for herr Herbrand Haukeli, ved overretts- sakfører Rønhaug Kongsberg. Hellebergarten ved Haukeli i Flesberg har en gunstig beliggenhet for bryt- ning, men helletykkelsen er for stor til regulær drift. I kvartsskiferbrudd er det vanlig at man i noen utstrekning benytter heller av 4-5 cm tykkelse til murstein (til forblendingsmurer), men hellene i Flesberg synes også å være for tykke til dette formål. Forekomsten ligger imidlertid i et skiferfattig strøk, der det kan bli tale om en viss lokal etterspørsel etter mindre kurante varer. Haukeli har allerede brudt ut en del materiale som er fraktet ned til bygdeveien for besiktigelse og salg rent lokalt. Dette ansees for å være den eneste mulighet for en viss avsetning av produktet.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
654
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud