Geologisk undersøkelse av Seldal kvartsforekomster, Sandnes, Rogaland fylke.

Kvartsforekomstene ligger like øst for Seldalsvann i Sandnes kommune. Geologi- en utgjøres av forskjellige typer gneiser, vesentlig med granittisk sammen- setning. Soner med amfibolitt forekommer. I disse prekambriske bergarter er det mulig å følge et kvartsdrag fra Seldal I i syd til det gamle talkbrudd på Nordland i nord. Kvartsen er ikke av pegmatitt-type, men stammer fra de sedimentære avsetninger i prekambrisk tid. I Seldal er det to kvarts-forekomster, og begge er inndelt i soner. Kvartsen i Seldal I er noe renere enn i Seldal II, mens de kvartsmengder man finner i Seldal II er langt større. I tillegg til dette kommer så at en even- tuell drift i Seldal II blir langt lettere i første omgang, Idet toppsonen ligger lett tilgjengelig for dagbrudd. Adkomstveien til bruddet kan da legges nær Flatfjellet, så den ikke blir til hinder for en drift i de nedenforligg- ende soner.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
610
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Rogaland