Geologisk undersøkelse av Hiåsen kvarts- og feltspatforekomst. Søndeled, Aust-Agder fylke.

Tre pegmatitter i Hiåsen er beskrevet. De er her kalt Hiåsen I, II og III. Hiåsen I er i drift. Hiåsen II har vært i drift og Hiåsen III har ikke vært drevet. Forekomstene fører natronspat og kvarts. I Hiåsen I er feltspaten en albitt med An ca. 6%. Natronspaten har en kornstørrelse på 2-4 mm. Forekomsten produserer i dag bare natronspat, omlag 2 000 tonn i året. Hiåsen I og II har tidligere hovedsakelig produsert kvarts. I alle tre fore- komster står betydelige kvartsmengder igjen. Salget av natronfeltspat bør sikres gjennom flere kunder og det bør satses mer på produksjon av kvarts.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
601
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder