Geologisk undersøkelse av gabbroide bergarter for vegformål. Valberg, Kragerø, Telemark fylke.

Hensikten med undersøkelsen er ved hjelp av diamantboringer å fastslå hyperitt reservene på Valberg halvøyen. De er å betrakte som uomvandlede rester av et stort hyperitt massiv som dekket hele den østlige del av Valberghalvøya. På Delingsåsen II ble det boret tre hull. Hyperitten er hyppig oppdelt av soner med omdannede bergarter. Sprøhet og flisighetsundersøkelser viser at de omdan- nede bergarter egner seg til vegformål. I forekomst 5 er et hull påsatt. Fore- komsten er liten og vanskelig å drive. Forekomst 8 ble boret med tre hull. Hyperitt dekker 4,5 mål, mektigheten ca. 40 m. Sidebergarten som er skifrige gabbroide bergarter egner seg ikke til vegformål. Delengsåsen III, (140 x 120 m) består hovedsakelig av hornblende, gabbro og hornblenditt. Disse berg- artene egner seg til vegformål.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
582
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Telemark