Geologisk undersøkelse av bergartsforekomster for steinullfremstilling, Sør- og Nord-Trøndelag fylke.

Oppdraget er gitt NGU i brev av 3/10-1968. Oppdragsgiver; Leangen Fabrikk- er A/S. Oppdragets art: 1) Undersøke hvilke muligheter det er for egnet stein i nærheten av Lia Pukkverk. 2) Alternativt andre steder i Trondheims nærhet. 3) Alternativt andre steder i Trøndelag. Undersøkelsens målsetting var å påvise en bergart som egner seg til produksjon av steinull. Andre steder enn Lia Pukkverk som ble befart: Ranheim-Malvik (kb 16211) Moholt (kb 16214) Sparbu (kb 17224) Resultat: Området bak Lia Pukkverk peker seg i dag ut som et meget lovende felt hva angår stein til produksjon av steinull. Feltet er meget stort, og fabrikken burde være sikret leveranse i adskillige år framover. Bergarten i dette området vil sannsynligvis også ha gode mekaniske egenskaper. Det anbefales at Leangen Fabrikker A/S hurtigst tar ut et prøvelass fra om- rådet for å få rede på ovnsgangen. NGU vil da påvise hvor man lettest kan komme til for en slik mindre prøve.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
877
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport