Geologisk undersøkelse av bergarter for bygningsstein, Nærøy, Nord-Trøndelag fylke.

Befaringen ble foretatt i oppdrag for herr Sverre Gilseth, Vollen i Asker. Oppdraget gjaldt undersøkelse av Nærøyas bergarter for utnyttelse som byg- ningsstein. Berggrunnen på Nærøy er båndgneis. Båndingen i gneisen er oppstått ved lagvis bergartsveksling. Tykkelsen av de enkelte lag er sterkt varierende, fra cm til mange m. Det er innlysende at det ved en lagvis veksling med store varia- sjoner i bergartenes sammensetning og utseende ikke kan framskaffes et enhet- lig produkt. Over størstedelen av øya er variasjonen således for sterk til bygningssteinsdrift. Gneisen vil også ha en tendens til oppspalting etter lagenes grenseflater. Pegmatitt- og kvartsdannelser i området er direkte ødeleggende for bygningsstein. På grunnlag av det ovenfornevnte synes ikke forholdene å ligge til rette for utnyttelse av bergartene på Nærøy som byg- ningsstein.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
738
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport