Geologisk ressursinventering.

Undersøkelsene som NGU har utført i kommunen siden 1969 har vært en del av NGU's Nord-Norge prosjekts geologiske ressursinventeringsprogram. Det er blitt lagt størst vekt på undersøkelsen av bygningsstein, mineralske råstoffer og løsmasser (stein, sand og grus) da malmprospekteringen stort sett ble utført av bergverkselskapene. Et kvartærgeologisk oversiktskart Nordreisa 1:250 000 fører med. Rapporten gir en innføring i områdets berggrunnsgeo- logiske og kvartærgeologiske oppbygning og beskriver de forskjellige råstoff forekomster med en konklusjon for hver av forekomstene. Viktigste skifer fore- komster er Lindovarre i Reisadalen, Luovosskai'di ved Veddas, Steinsvik og Holmevatn/Bakkeby-området. Viktigste malmforekomster: Birtavarre-Vaddas kis- malmdrag, jern-/Reisadalen, Njallaav'zi uranforekomst, blyforekomster langs fjellranden mot Finnmarksvidda, Nikkel-kobolt ved Raisduoddarhal'di og magne- titt på Rappesvarre. Løsmasser i Reisadalen har stor økonomisk interesse.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1164/1
Page number:
26
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms