Geologisk kartlegging og vurdering av skiferressursene innenfor A S Valdres Skiferbrudds interesseområde ved Mellene, Øystre Slidre.

For A/S Valdres skiferbrudd er et område ved Mellene blitt geologisk kart- lagt med tanke på å finne egnete steder for start av ny skiferdrift. På grunn av liten blotningsgrad gav den geologiske undersøkelse ikke sikkert svar på graden av oppsprekking, mektighet og forurensing slik som kvartsårer o.l. Det anbefales derfor at utvalgte områder på strekningen mellom Søndre gruve og Klavadn avdekkes og etterfølges av en skånsom utsprengning og prøve- spalting.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1746
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland