Geologisk kartlegging av Kongen og Røros gruve i Elsjøfeltet.

Alunskiferen i Kongen og Røros gruve inneholder store skarnomvandlede marmorlinser som sannsynligvis er knyttet til spesielle stratigrafiske nivåer. Disse bergarter er lokalt gjennomsatt av små syenittganger. Skarnlinsene fører ofte rik sinkblendemineralisering. Alunskiferen er metamorfosert til biotitthornfels eller omdannet til granatgrafittskarn langs kanten av linsene. Begge bergartstyper er anriket på uran. Bergartene synes foldet om akser som stuper 20-30° mot vest. Feltet er ellers gjennomsatt av et nettverk med knusningssoner og forkastninger. Forkasningssprangene er små og overstiger sjelden 3 m. Det er samlet inn 266 bergartsprøver for analyse. Detaljert geologisk kartlegging i gruveområdet i gruveområdet anbefales sommeren 1979.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1650/16C
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Akershus