Geologisk havbunnskart, Norskehavet. Kart 68001000 M 1:100 000

1. utg. 2010, oppdatert 2012. På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, Bunnreflektivitet fra multistråleekkolodd M 1:500 000

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Page number:
1 kart
Dokumenttype:
Kart